Sign In

Văn phòng HĐND >> Văn hóa - Xã hội

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn

18/01/2022 09:11:54 Xem cỡ chữ Google
HĐND - Trong năm 2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn như tham gia “Ngày thứ 7 cùng dân”, dự sinh hoạt chi bộ; tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đảm bảo thoát nghèo theo kế hoạch.

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tích cực triển khai các hoạt động giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn

Triển khai Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy về thành lập Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh và thực hiện Quy chế làm việc kèm theo và Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ công tác theo dõi, giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; xây dựng Kế hoạch số 04/KH-VP ngày 13/5/2021 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách, theo dõi, giúp đỡ xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; phối hợp với các ngành chức năng và Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã.

Trong năm đã thực hiện việc hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ thoát nghèo theo kế hoạch số 19-KH/TU của Tỉnh ủy. Cử các đoàn công tác dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 tại trường THCS Cát Thịnh; tham gia “Ngày thứ 7 cùng dân”, dự sinh hoạt chi bộ; tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đảm bảo thoát nghèo theo kế hoạch năm 2021; dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021; tặng quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp huyện, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trên địa bàn xã. Kết quả giúp đỡ cụ thể với tổng kinh phí là 43.000.000 đồng.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h