Sign In

Hoạt động tiếp xúc cử tri >> Chính trị

HĐND tỉnh Yên Bái tiếp 47 lượt công dân

22/09/2021 01:41:05 Xem cỡ chữ Google
Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh đã tiếp 47 lượt công dân định kỳ hàng tháng theo quy định tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Cuộc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Yên Bái

Nội dung khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh của công dân có liên quan chủ yếu đến lĩnh vực đất đai trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân; đề nghị được cấp quyền sử dụng đất; lĩnh vực hành chính tư pháp; tố cáo cán bộ, công chức làm sai quy định của Nhà nước, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; chế độ hưởng bảo hiểm xã hội...

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận tổng số 51 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến HĐND và Thường trực HĐND tỉnh.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển lưu 47 đơn theo dõi theo quy định vì nội dung đã được gửi đến cơ quan có liên quan xem xét giải quyết; chuyển 4 đơn đến cơ quan có liên quan xem xét giải quyết và trả lời công dân.

Đến nay, các cơ quan có liên quan đã có báo cáo kết quả giải quyết đơn gửi về Thường trực HĐND tỉnh và trả lời công dân theo quy định.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h