Sign In

Hoạt động HĐND cấp huyện >> Kinh tế

Phong Dụ Hạ hình thành 9 mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 69 HĐND tỉnh

20/09/2021 10:33:16 Xem cỡ chữ Google
Trong triển khai thực hiện Nghị Quyết 69 của HĐND tỉnh Yên Bái, xã Phong Dụ Hạ đã xác định rõ đây chính là đòn bẩy thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xã Phong Dụ Hạ đã tập trung triển khai chính sách đến tận thôn bản, đến từng hộ chăn nuôi gắn với phát huy lợi thế của địa phương và lồng gắn trong chương trình tái cơ cấu nông nghiệp đến 100% cơ sở thôn bản và các hộ dân.

Mô hình chăn nuôi trâu theo NQ 69 của gia đình ông Hà Văn Ọi

Sau 8 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 69, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, các hội, đoàn thể đã tập trung xây dựng và nhận rộng mô hình chăn nuôi phù hợp theo nghị quyết 69, bởi  nghị quyết này rất phù hợp với tiềm lực kinh tế của các hộ gia đình nông dân ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với điều kiện kinh tế của các bạn trẻ bắt tay vào khởi nghiệp. Đến nay, xã Phong Dụ Hạ đã có 9 hộ gia đình đăng ký xây dựng mô hình theo Nghị quyết 69 trong cả 2 đợt, trong đó đợt 1 có 4 mô hình, đợt 2 có 5 mô hình với 3 mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, 3 mô hình chăn nuôi Dê bản địa quy mô từ 30 con trở lên, 3 mô hình chăn nuôi gà đặc sản quy mô từ 300 con trở lên.

Các mô hình được hình thành theo nghị quyết 69 HĐND tỉnh Yên Bái đã tạo đà trong phát triển chăn nuôi cho nhiều hộ gia đình, nhất là chăn nuôi đại gia súc. Các hộ dân đã tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có với nguồn phế phụ phẩm của ngành trồng trọt như rơm rạ, cây ngô, dây khoai lang để tạo ra những sản phẩm sạch, an toàn. Đặc biệt, là đã giúp các hộ dân ở vùng cao Phong Dụ Hạ dần dần xóa bỏ tập quán chăn thả rông, chuyển sang hình thức chăn dắt và nuôi nhốt, tạo tiền đề tốt cho quá trình chuyển từ chăn nuôi quảng canh sang chăn nuôi hàng hóa. Hiện tại các mô hình theo nghị quyết 69 của xã Phong Dụ Hạ đang phát triển tốt, bước đầu cho thu nhập ổn định và đã cải thiện phần nào cuộc sống của các hộ chăn nuôi./.

Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h