Sign In

Câu hỏi:

Cử tri huyện Lục Yên đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà bán trú, bếp ăn, công trình vệ sinh, nhà tắm cho học sinh bán trú nhưng chưa đủ tiêu chuẩn công nhận là trường bán trú để tạo điều kiện thực hiện tốt hơn các nội dung thuộc Đề án sắp xếp quy mô trường, lớp học

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 11/05/2018

Cử tri huyện Lục Yên đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà bán trú, bếp ăn, công trình vệ sinh, nhà tắm cho học sinh bán trú nhưng chưa đủ tiêu chuẩn công nhận là trường bán trú để tạo điều kiện thực hiện tốt hơn các nội dung thuộc Đề án sắp xếp quy mô trường, lớp học

Câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Lục Yên, rà soát, kiểm tra các nội dung liên quan tới ý kiến, kiến nghị của cử tri, sau khi làm việc kết quả như sau:

2.1. Quy mô học sinh bán trú của huyện Lục Yên: Năm học 2017-2018, huyện Lục Yên có 20 trường với quy mô 1.190 học sinh được hưởng chế độ bán trú (Trong đó: 10 trường có 654 học sinh ở bán trú trong trường). Các trường không có trường đủ tiêu chí để thành lập Trường Phổ thông dân tộc bán trú. So với trước khi xóa điểm lẻ tăng 06 trường, tăng 383 học sinh ở bán trú trong trường.

2.2. Về cơ sở vật chất phục vụ học sinh ở bán trú: Có 7/10 trường đủ cơ sở vật chất phục vụ học sinh ở bán trú trong trường (02 trường có sẵn cơ sở vật chất, 05 trường đã được đầu tư xây dựng mới theo Đề án), 03 trường còn thiếu cơ sở vật chất, chưa đáp ứng đủ nhu cầu ở bán trú cho học sinh, cụ thể:

 

  1. Trường TH&THCS Tô Mậu: Do xã Tô Mậu là xã thuộc vùng 2 trước khi xây dựng Đề án nên không thuộc diện đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học sinh bán trú. Đến tháng 7/2017, xã Tô Mậu được bổ sung vào danh sách xã đặc biệt khó khăn nên số học sinh thuộc diện hưởng chế độ bán trú tăng (hiện có 54 học sinh bán trú, trong đó có 19 học sinh ở trong trường). Phòng GD&ĐT Lục Yên đã tổng hợp và đề nghị đầu tư bổ sung 02 phòng ở, 01 bếp ăn, 02 nhà tắm, 02 công trình vệ sinh và 01 công trình nước sạch); đến nay UBND tỉnh đã có Quyết định giao vốn đầu tư xây dựng năm 2018 cho các công trình trên và đang tổ chức xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2018 – ­2019.
  2. Trường TH&THCS Tân Lĩnh: Hiện có 98 học sinh ở bán trú trong trường. Để đáp ứng nhu cầu ở bán trú của học sinh, nhà trường đã tiếp nhận lại cơ sở vật chất của trường mầm non để làm khu ở bán trú cho học sinh với 04 phòng học (có công trình vệ sinh khép kín) và 01 nhà bếp; đồng thời làm mới 01 nhà ăn, mua sắm 18 bộ bàn ghế ăn (mỗi bộ gồm 01 bàn, 06 ghế ăn) và 60 chăn ấm cho học sinh sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay các học sinh đang phải sử dụng các phản bằng tre, gỗ do phụ huynh tự làm để ngủ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp nhu cầu bổ sung giường tầng trên cơ sở đề nghị của huyện, dự kiến sẽ cung cấp vào đầu năm học 2018 - 2019.
  3. Trường TH&THCS Phan Thanh: Năm học 2017-2018, có 74 học sinh bán trú, trong đó: có 16 học sinh ở trong trường, 58 học sinh ở ngoài trường. Nhà trường đã sử dụng 01 phòng học và 01 phòng công cụ của giáo viên làm phòng ở cho học sinh bán trú, đồng thời đã được đầu tư xây mới 01 bếp ăn, 01 công trình vệ sinh và nhà tắm, 15 giường tầng. Hiện tại, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2018 cho 02 phòng ở bán trú, dự kiến xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học 2018-2019.

Như vậy có thể khẳng định, từ năm học 2018-2019 các trường học trên địa bàn huyện Lục Yên cơ bản đã đảm bảo dù các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu ở bán trú của học sinh.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 11/05/2018