Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Cử tri phường Nguyễn Phúc: “Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành tiến hành kiểm tra và đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có biện pháp nhằm hạn chế mùi và bố trí thời gian đốt hợp lý, tránh đốt vào giờ nghỉ của nhân dân vì hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đốt rác thải y tế vào khoáng 17h, 18 h chiều hàng ngày là thời gian nhân dân nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, gây mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường”

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 08/05/2018

Cử tri phường Nguyễn Phúc: “Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành tiến hành kiểm tra và đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có biện pháp nhằm hạn chế mùi và bố trí thời gian đốt hợp lý, tránh đốt vào giờ nghỉ của nhân dân vì hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đốt rác thải y tế vào khoáng 17h, 18 h chiều hàng ngày là thời gian nhân dân nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, gây mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường”

Câu trả lời:

Ngày 05/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Phúc kiểm tra thực tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (cơ sở 2), qua kiểm tra cho thấy tại Trung tâm có 01 lò đốt chất thải rắn y tế với công suất 10 kg/h, tần suất hoạt động trung bình từ 2-3 ngày đốt 01 lần, thời gian đốt mỗi lần trung bình 4-5h.

Hoạt động đốt chất thải rắn y tế thường diễn ra trong thời gian từ 15h-20h, gần đây, sau khi tiếp nhận được ý kiến, phản ánh của nhân dân thì Trung tâm đã điều chỉnh thời gian đốt vào 13h30’-17h30’ để tránh thời gian sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân xung quanh.

Theo kết quả quan trắc môi trường do Trung tâm Môi trường và An toàn hóa chất là đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại Quyết định số 1044/QĐ-BTNMT ngày 10/5/2017 thực hiện vào tháng 7/2017 cho thấy khí thải lò đốt chất thải rắn y tế của Trung tâm có các thông số gồm: Bụi tổng, CO, SO2, NOx, HCl, Hg, Cd, Pb đều nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 02:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế (Cột B).

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lấy mẫu khí thải lò đốt chất thải rắn y tế nếu cử tri, nhân dân tiếp tục có kiến nghị để từ đó có những yêu cầu cụ thể đối với Trung tâm trong việc hoạt động của lò đốt chất thải rắn y tế.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 08/05/2018