Sign In

 

"Tìm hiểu về cơ quan dân cử" tỉnh Yên Bái năm 2023

 

STT

Nội dung

Tải về

1

Kế hoạch Cuộc thi “Tìm hiểu về cơ quan dân cử” tỉnh Yên Bái năm 2023

 

2

Thông báo về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu về cơ quan dân cử” tỉnh Yên Bái năm 2023

3 Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu về cơ quan dân cử” tỉnh Yên Bái năm 2023

4 Bài dự thi Tìm hiểu về cơ quan dân cử” tỉnh Yên Bái năm 2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h