Tin Hoạt động >> Chính trị

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVIII

19/11/2018 01:50:45 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Minh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở Kế hoạch -Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức thẩm tra các báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách và các tờ trình, dự thảo nghị quyết về các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019; giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2019 - Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 -2020 - Nguồn vốn ngân sách địa phương; phương án thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái; quy định thời hạn giao dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại hội nghị các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, các đại biểu dự hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận sâu, làm rõ hơn các nội dung tờ trình và các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng thời thống nhất đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể trong các dự thảo nghị quyết để phù hợp với tình hình thực tế địa phương, phù hợp với quy định Nhà nước và thống nhất giữa các văn bản ban hành của tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung trình kỳ họp và kết quả thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản cử đầu mối phối hợp với Ban, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ thẩm tra theo quy định; tiếp tục trao đổi, phối hợp với cơ quan soạn thảo, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp hoàn thiện các văn bản trình HĐND theo luật định; thành viên trong Ban Kinh tế - Ngân sách dành thời gian nghiên cứu, thống nhất và bổ sung hoàn thiện các báo cáo thẩm tra để trình Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII./.

 

Triệu Ngọc Thuận

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h