Sign In

Hoạt động các kỳ họp >> Chính trị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình dự chỉ đạo Kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên khóa XXI

21/12/2021 02:21:30 Xem cỡ chữ Google
HĐND - HĐND huyện Trấn Yên vừa tổ chức Kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo Kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp

Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bám sát hướng dẫn của HĐND Tỉnh, Thường trực và các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, đúng theo các quy định của Pháp luật. Công tác thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; Công tác tổ chức các kỳ họp có nhiều đổi mới, các nghị quyết đã thông qua đúng thẩm quyền. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại thực hiện đúng quy định; Công tác tiếp xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được duy trì, thực hiện theo quy định và có hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp HĐND huyện Trấn Yên

 

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị Quyết số 13 của HĐND huyện khóa XXI - Kỳ họp thứ 2 đã đề ra 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, thực hiện cả năm dự ước huyện Trấn Yên có 21 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đạt và 2 chỉ tiêu không đạt. Trong năm, huyện thực hiện 4 chương trình kinh tế trọng điểm gồm: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm, hết năm giá trị sản xuất NLN thủy sản đạt 1.505 tỷ đồng, tăng 6,2% so với năm 2020; có 12 sản phẩm OCOP được công nhận, bằng 300% kế hoạch. Tập trung phát triển đô thị, phấn đấu sớm đưa thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại IV, trung tâm các xã Báo Đáp, Hưng Khánh thành đô thị loại V, huy động kiên cố gần 64km đường giao thông nông thôn đạt 127% kế hoạch. Phát triển ngành công nghiệp hiệu quả bền vững gắn với bảo vệ môi trường tạo đột phá, hết năm giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,5% so với năm trước; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 50,2 triệu USD, đạt 106,4% kế hoạch. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong năm đã tổ chức đào tạo nghề cho trên 3.000 lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, đạt gần 147% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 43,3 triệu đồng, tăng 6,6 triệu đồng; Thu ngân sách đạt 242,2 tỷ đồng, tăng 15.5%; có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, công nhận 32 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Với cách làm bài bản, Trấn Yên là huyện đầu tiên của tỉnh Yên Bái triển khai điều tra khảo sát mức độ hài lòng của người dân về chỉ số hạnh phúc năm 2021 với kết quả đạt gần 66%, đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Năm 2022, UBND huyện Trấn Yên tiếp tục đề ra 35 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 16 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội và 5 chỉ tiêu về môi trường. Huyện tập trung khai thác và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương; Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng thương mại dịch vụ. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

 

Kỳ họp cũng dành thời gian tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri quan tâm, giải trình thấu đáo các ý kiến thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch đầu tư công, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước cấp huyện năm 2022, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong năm 2022 và Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XXI. 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h