Tin Hoạt động >> Chính trị

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII

19/11/2018 01:48:35 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Sáng ngày 15/11/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII, thuộc lĩnh vực của Ban Pháp chế. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND huyện Yên Bình; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị thẩm tra của Ban pháp chế

    Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; vsắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn 6 huyện thành phố Yên Bái; giao biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái năm 2019; đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. Đồng thời tiến hành thẩm tra đối với các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp chế.

     Tại hội nghị thẩm tra các thành viên Ban Pháp chế và đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, thảo luận; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND huyện Yên Bình đã phát biểu giải trình làm rõ hơn nội dung các dự thảo nghị quyết sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các nội dung: Sự cần thiết ban hành nghị quyết, hình thức, kết cấu, bố cục, căn cứ pháp lý để ban hành nghị quyết, tính khả thi của nghị quyết; các nội dung đặt tên đường của thị trấn Yên Bình, giao biên chế và lộ trình tinh giảm biên chế năm 2019; việc sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố của 6 huyện và thành phố Yên Bái phải được thực hiện sao cho đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương…

    Kết luận hội nghị thẩm tra, lãnh đạo Ban Pháp chế đã chỉ đạo bộ phận chuyên trách của Ban Pháp chế tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu dự hội nghị để xây dựng và hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Yên Bình và các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp với Ban Pháp chế và Văn phòng HĐND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và bổ sung các tài liệu cần thiết có liên quan khác đảm bảo đúng quy trình thủ tục, chất lượng và đúng tiến độ thời gian theo yêu cầu để trình tại trình kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Lã Anh Tuấn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h